VENDRE
Rechercher
Flashcard
Gratuit
Add to wishlist
70
2
(0)

Oefenvragen bij het boek 'Approaches to psychology' bij het vak Introductie Gedragswetenschappen

Aperçu | 3 sur 35 Fiches de révision

Hoe verklaart de behavioristische benadering abnormaal gedrag?
A. Abnormaal gedrag en stoornissen zijn het gevolg van fysieke oorzaken. Vaak is er sprake van het disfunctioneren van hersenen.
B. Abnormaal gedrag komt doordat leerprocessen niet goed zijn verlopen. Fobieën zijn bijvoorbeeld aangeleerde angsten.
C. Abnormaal gedrag is het resultaat van onbewuste conflicten binnenin iemand. Abnormaal gedrag is dan ook alleen maar het symptoom, niet de oorzaak van het probleem.
D. Abnormaal gedrag komt door vervormingen bij het innerlijke groeiproces, meestal veroorzaakt door anderen.
0
3
Flashcard
Gratuit
Add to wishlist
70
2
(0)
Infos sur ma fiche
Établissement
Universiteit Utrecht
Cursus
Algemene Sociale Wetenschappen
Cours
0
Langue
nl
Vendeur
OR  
Elle1000
Membre depuis 3 année de cela
1176 documents vendus
Reviews received:
82
216
88
7
3
×