VENDRE
Rechercher
Flashcard
Gratuit
Add to wishlist
6
0
(0)

Arresten deel 2

Aperçu | 3 sur 8 Fiches de révision

. Strafrechtelijke immuniteit mag alleen worden aangenomen indien de desbetreffende gedragingen naar haar aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht. Welk arrest hoort dit bij?
0
3
Une fiche est liée à ce document :
Flashcard
Gratuit
Add to wishlist
6
0
(0)
Infos sur ma fiche
Établissement
Saxion Hogeschool
Cursus
HBO Rechten
Cours
Handhavings- en Sanctierecht
Langue
nl
Vendeur
florianne1990
Membre depuis 3 année de cela
6 documents vendus
Seller has not received any reviews yet.
×